Tolkning

En tolk gör det möjligt för människor som inte förstår varandras språk att tala med varandra. Tolken översätter muntligt allt som sägs, men deltar inte själv i samtalet och åtar sig inte andra uppgifter. En tolk kan arbeta på plats eller på distans med video eller telefon som verktyg. Tack vare vår mångåriga erfarenhet i branschen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar och därmed hjälpa till vid de vanligt förekommande tolkningssituationerna.

Konsekutiv tolkning

Om du behöver en tolk snabbt, eller om resekostnaderna blir väldigt höga kan distanstolkning via telefon vara ett alternativ. Ett mycket kostnadseffektivt sådant, och det blir lätt att få en tolk med allra bästa kompetens för uppdraget.

Rättstolkning

Vid rättstolkning har tolken fördjupade kunskaper i såväl straffrätt som processrätt. Främst har tolken juridiska kunskaper i domstolsförhandlingar samt hos polis- och åklagarmyndigheten i samband med brottsutredningar. Tolken behärskar nödvändiga kunskaper i juridisk terminologi på både tolkspråket och på svenska.

Affärstolkning

För tolkuppdrag inom näringslivet förmedlar vi tolk efter lämplighet, erfarenhet och efter dina krav på specialistkompetens. Vårt mål är att alltid hålla hög service och bidra till lyckade affärsmöten på bästa sätt.

Konferenstolkning och konferensutrustning

Om du planerar internationella konferenser, affärsmöten, seminarier och liknande hjälper vi dig med både tolkteam och teknisk utrustning som tolkbås, mikrofoner och hörlurar.

Begär en offert

Hos oss kan du helt utan kostnad och förpliktelser lämna en offertförfrågan. Vi återkommer så snart som möjligt