Översättning

Linguala utför professionella översättningar i de flesta språk, även bestyrkta översättningar. Vi har både erfarna facköversättare men också auktoriserade translatorer. Vi korrekturläser självklart samtliga handlingar som vi översätter.

Vi anpassar uppdraget efter dina behov

Som översättningsbyrå hjälper vi dig gärna med allt från stora, flerspråkiga projekt till mindre uppdrag. All översättning, språkgranskning och bearbetning av text kvalitetssäkras i samtliga led och resultatet blir korrekta och välformulerade texter.

Oavsett dina behov möter vi dig alltid i en aktiv dialog. Du får en egen kontaktperson som sätter sig in i hur din verksamhet fungerar och hur du vill att dina budskap ska formuleras och uppfattas.

Bestyrkt översättning

Alla våra översättningar görs av översättare som har genomgått och klarat Kammarkollegiets språktester. De tilldelas då yrkestiteln translator som är det samma som auktoriserad översättare. En translator får en personlig stämpel av Kammarkollegiet som han eller hon ska använda på sina översättningar – en så kallad translatorsstämpel. Stämpeln är personlig och får endast användas tillsammans med translatorns underskrift. Dokumentet blir därmed bestyrkt/auktoriserat när både translatorns underskrift och stämpeln finns med på dokumentet.

Begär en offert

Hos oss kan du helt utan kostnad och förpliktelser lämna en offertförfrågan. Vi återkommer så snart som möjligt