Vad gör Linguala?

Linguala Språktjänster hjälper människor, myndigheter och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och rättssäkert sätt. Vi utvecklar ständigt vår kompetens inom företaget för att möta den stora efterfrågan på tolkar och översättare i Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners och våra kunder vill vi se till att erbjuda våra medarbetare, tolkar och översättare en chans att utveckla och validera sin kompetens, för att på sikt bygga bättre samarbete med klienter och kunder.

Varför Linguala?

Tillgång till tolk är en förutsättning för att samhället ska kunna erbjuda en rättssäker och fullgod samhällsservice. Med ökad rörlighet över gränserna och ökad invandring har Sverige fått ett samhälle som präglas av en kulturell, etnisk och religiös mångfald. Från att vara ett huvudsakligen enspråkigt land talas det i Sverige i dag över 150 olika språk. Även om många är flerspråkiga och behärskar svenska mycket väl, finns det även ett flertal personer som i olika sammanhang kan ha behov av tolkning eller översättning för att kunna förstå eller göra sig förstådda.

Linguala Språktjänster startades våren 2016 i södra Sverige för att erbjuda samhället de absolut bästa språkkonsulterna på marknaden. Genom att utbilda och kompetenshöja våra medarbetare försöker vi matcha och uppfylla kundernas specifika behov. Alla våra språkkonsulter genomgår ett individuellt anpassat utbildningsprogram inom företaget innan de blir förmedlade till våra kunder på olika uppdrag

Kvalitet och återkoppling

Vi arbetar aktivt med att skapa en tät och bra dialog med våra kunder för att upptäcka fel och brister i våra tjänster. Tolkar som inte fungerar tillfredsställande handleder vi och vid behov avregistrerar vi dem som inte anses lämpliga. Återkopplingen från våra kunder är därför en viktig faktor i vårt kvalitetssäkringssystem.

Vi har rutiner för alla delar i processen: från det att tolken rekryteras, uppdraget bokas, tolkmötet äger rum till dess att en eventuell återkoppling sker.

Begär en offert

Hos oss kan du helt utan kostnad och förpliktelser lämna en offertförfrågan. Vi återkommer så snart som möjligt